System podatkowy w Polsce jest dość złożony, lecz przedsiębiorcy sobie z nim radzą. Jednak być może Państwo niedługo uprości system podatkowy.

W Polsce podatki stanowią przymusową i bezzwrotną formę pieniężną na rzecz Państwa. Dzięki temu, że ludzie płacą podatki, władza jest w stanie utrzymać państwo. Pieniądze z podatków są przeznaczone m.in. na szkoły publiczne, przedszkola, szpitale, drogi. W Polsce istnieje 11 rodzajów podatków bezpośrednich oraz 3 pośrednie.

Akademia L.Koźmińskiego w Warszawie przeprowadziła badania dotyczące systemu podatków dochodowych w Polsce. Z badania wynika,że dobrym pomysłem byłby zlikwidowanie PITu dla tych, co prowadzą działalność gospodarczą. Zamiast PITu pojawiłby się podatek zryczałtowany lub inny podatek.

Ogólnie rzecz biorąc w Polsce system podatkowy jest bardzo skomplikowany w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej więc warto byłoby go zmienić.

Dla małych przedsiębiorstw według Akademii Leona Koźmińskiego powinno się wprowadzić zryczałtowany podatek. Wówczas przedsiębiorstwa miałby większą jasność w systemie podatkowym. Generalnie mniejszym przedsiębiorstwom Państwo powinno ułatwić zakładanie i prowadzenie działalności.

Wówczas firma będzie mogła się rozwijać i zatrudniać więcej osób, co w konsekwencji zmniejszy bezrobocie i zwiększy budżet Państwa.