Wielu moich Klientów oraz Czytelników bloga często pyta mnie o możliwości zainwestowania kapitału za granicą. Co polecam, na jakiego typu inwestycje najlepiej zwrócić uwagę. Wychodząc naprzeciwko Państwa zainteresowaniom poniżej prezentuje zestawieniu form inwestowania kapitału zagranicą, na które warto zwrócić uwagę:

 

Inwestycja w zagraniczne nieruchomości – szczególnie warto zastanowić się w tym przypadku nad zakupem nieruchomości w miejscach atrakcyjnych turystycznie, gdzie ceny mieszkań stale rosną i nigdy nie brakuje chętnych na ich zakup, dzięki czemu takie mieszkanie czy wille można łatwo odsprzedać, więcej na temat inwestowania w zagraniczne nieruchomości można znaleźć na stronie – Tenerife. Uwadze polecam przede wszystkim fragment mówiący o inwestycjach w nieruchomości turystyczne, które polegają na zakupieniu apartamentu wybudowanego z myślą o wynajmowaniu go turystom. Takim wynajmem zajmuj się najczęściej administrator budynku, zaś Państwo otrzymują określony procent od zysków z wynajmu lub pobierają określony miesięczny czynsz.

Inwestycja w ziemię – zasada inwestowania w ziemię zagranicą jest podobna do tej, która rządzi się inwestycjami w nieruchomości, należy rozglądać się przede wszystkim za działkami w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie, albo tych, które stanowią dopiero wschodzące gwiazdy turystyki, gdzie z roku na rok przybywa turystów, wówczas możemy przewidywać, że wraz ze wzrostem zainteresowania danym terenem, wzrosną również ceny działek i możliwa będzie bardzo intratna sprzedaż.

Inwestycje kapitałowe – dla osób posiadających znaczne środki finansowe na inwestycje, bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem może być podejmowanie inwestycji kapitałowych, można to zrobić poprzez zakup akcji firm notowanych na obcych giełdach, część polskich Brokerów oferuje obrót i obsługę nie tylko na warszawskiej giełdzie, ale także na wielu zagranicznych giełdach. Innymi przykładem inwestycji kapitałowych może być wniesienie wkładu do nowo powstającej, międzynarodowej firmy, dzięki czemu polski przedsiębiorca lub polska firma staje się udziałowcem bądź współwłaścicielem albo nawet właścicielem innej spółki zależnej, powstałej na terytorium innego kraju.

To niektóre sposoby inwestowania za granicą, oczywiście wybór określonej metody zależy od wielu czynników i najlepiej zapytać doradcę finansowego, który z tych sposobów będzie najbardziej odpowiedni dla danej firmy czy osoby, wówczas będą Państwo mieli pewność, że rodzaj inwestycji zostanie odpowiednio dobrany do Państwa potrzeb i możliwości.