Bardzo często pomysł na własna firmę nie wystarczy. Konieczne jest jeszcze zdobycie wsparcia finansowego. Na szczęście w większości przypadków możliwe jest skorzystanie ze specjalnego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Co roku w poszczególnych Urzędach Miast wyznaczana jest pewna pula środków do rozdysponowania, która w większości trafia właśnie do osób planujących otworzyć własną działalność.

 

 

Jak zatem uzyskać taką pomoc finansową?

 

Fundusze wydawane w ramach programy Kapitał Ludzki dotyczą w szczególności młodych przedsiębiorców, osób długotrwałe bezrobotnych czy osób po 50-tym roku życia. Pierwszym krokiem przybliżającym nas do uzyskania takiego wsparcia jest napisanie wniosku, który musi później zostać poddany wnikliwej analizie.

 

 

Jakie elementy zamieścić w biznesplanie?

 

Jedną z podstawowych informacji powinna być między innymi ta dotycząca obszaru działalności, jaką będziemy chcieli się zająć. Firma musi mieć jasno sprecyzowane cele.

 

Kolejnym elementem biznesplanu jest umieszczenie wyjaśnienia, dlaczego chcemy podjąć wyzwanie prowadzenia własnej działalności. Najczęściej podpunkt ten dotyczy wyjaśnienia, jakie były dotychczasowe bariery wkroczenia na rynek pracy.

 

W biznesplanie powinien znaleźć się także dokładny kosztorys, obejmujący między innymi zakup koniecznych materiałów, mebli czy sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia firmy.

 

Fundusze Europejskie stają się zatem dla wielu ludzi jedyną szansą na pełną aktywizację zawodową. Są także mobilizujące do zakładania własnej działalności. Zyskuje spore grono zainteresowanych petentów, głównie z tego względu ze po spełnieniu wszelkich warunków taka pożyczka od Unii jest bezzwrotna.